Handelsbetingelser

Priser og Betaling Alle priser på www.gardindelux.dk er inkl. moms, afgifter m.m. Fortrydelsesret Ifølge forbrugeraftalelovens §18 har du, som køber, 14 dages fortrydelsesret. Men da din ordre produceres efter specialmål, falder fortrydelsesretten bort ved afgiven ordre og accept af denne. Det skyldes, at produktionen af det bestilte igangsættes ved ordrens afgivelse og accepten af denne. Hvis produktionen ikke er påbegyndt, annullerer vi selvfølgelig din ordre omgående. Beskadigelse/bortkomst Skulle en forsendelse under transport fra os til dig lide skade eller bortkomme, påtager vi os det fulde ansvar. Vi betragter først varerne som leveret, når du har modtaget forsendelsen i hel og ubeskadiget stand. Dette betyder, at du aldrig kommer til at hæfte for varer, der er bortkommet/beskadiget under transporten. Ved modtagelsen af pakken/varerne skal du kontrollere for transportskader inden kvittering for modtagelsen. Såfremt der er en skade på pakken/varerne skal der gøres indsigelse over for transportfirmaet på stedet. NB! Viser emballagen har tegn på skade, når du modtager den, skal du åbne pakken i overværelse af postbuddet eller fragtmanden, idet kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden. Er varen beskadiget, påføres kvitteringen "nægtet modtagelse på grund af beskadigelse", hvorefter postbuddet/fragtmanden tager pakken med igen. Herefter skal vi straks kontaktes. Opdager du først transportskaden efterfølgende, skal du ligeledes straks kontakte os, senest 4 hverdage efter modtagelse. Det er vigtigt, at den beskadigede emballage bevares for senere besigtigelse af transportør. Gardindelux.dk sørger altid for, at du som kunde bliver holdt skadesfri. Garanti/Reklamationsret På alle vores produkter ydes 2 års reklamationsret i henhold til gældende dansk lovgivning på området. Skulle det være tilfældet, at dine gardiner går i stykker efter garantiperioden, er du velkommen til at kontakte os, hvorefter vi kan finde en løsning, som passer dig bedst. Husk altid at gemme fakturaen, da den er dit garantibevis. Garantien dækker for eksempel ikke ved: betjeningsfejl, modifikationer eller misbrug fra brugerens side. Eventuelle mangler skal reklameres inden for rimelig tid til vores kundeservice på mail : kundeservice@gardindelux.dk Force majeure Er gardindelux forhindret i at levere eller foretage obligatorisk erstatning, eller bliver en levering urimeligt belastende, på grund af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisiton, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, reduktion i udbuddet af el/strøm, samt mangler ved eller forsinkelser af leveringer fra leverandører eller producenter, som følge af sådanne omstændigheder fritager gardindelux sig alt ansvar pånær i reklamationstilfælde og kreditering af den mangelfulde vares tilhørende købesum.